مراکز رفاهی استان سیستان و بلوچستان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی سیستان و بلوچستان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
—————————————————
تمامی فروشگاه های آنلاین تخفیفی
—————————————————
فروشگاه های لوازم التحریرسیستان و بلوچستان
سوپرمارکت های سیستان و بلوچستان

فروشگاه های لباس سیستان و بلوچستان
رستوران های سیستان و بلوچستان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان