مراکز رفاهی استان خراسان رضوی

برای ملاحظه مراکز رفاهی استان خراسان رضوی که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
—————————————————
تمامی فروشگاه های آنلاین تخفیفی
—————————————————

فروشگاه های آرایشی و بهداشتی خراسان رضوی
فروشگاه های لوازم خانگی خراسان رضوی
فروشگاه های زعفران در خراسان رضوی
گل فروشی های خراسان رضوی
فروشگاه های لباس خراسان رضوی
رستوران های خراسان رضوی
فروشگاه های لوازم التحریر خراسان رضوی
فروشگاه های آبمیوه و بستنی خراسان رضوی
سوپرمارکت های خراسان رضوی
عطاری های خراسان رضوی
ساعت فروشی های خراسان رضوی
فروشگاه های ورزشی خراسان رضوی
عینک فروشی های خراسان رضوی - بخش رفاهی

سفارش کارت رفاهی