مراکز رفاهی استان کرمانشاه

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی کرمانشاه که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لیست فروشگاه های جانبو
—————————————————
تمامی فروشگاه های آنلاین تخفیفی
—————————————————

میوه فروشی های کرمانشاه
رستوران ها و کافی شاپ های کرمانشاه

فروشگاه های لوازم خانگی کرمانشاه

مبل فروشی های کرمانشاه
فروشگاه های پرده و پارچه کرمانشاه
مجموعه های ورزشی کرمانشاه
فروشگاه های اسباب بازی کرمانشاه

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان