مراکز رفاهی استان کرمان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی کرمان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
—————————————————
تمامی فروشگاه های آنلاین تخفیفی
—————————————————
فروشگاه های کتاب، لوازم التحریرو دفاترچاپ کرمان
مس فروشی های کرمان
خرازی های کرمان
قصابی های کرمان

خشکشویی های کرمان
هتل های کرمان
رستوران های کرمان
فروشگاه های صنایع دستی کرمان
فروشگاه های مواد غذایی کرمان
تجهیزات پزشکی کرمان
مجموعه های ورزشی کرمان
کاشی فروشی های کرمان
فروشگاه های لباس کرمان
آزمایشگاه های کرمان - بخش رفاهی

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان