تخفیف در بیمارستان ها با کارت درمانی آتیه سازان

تمامی دارنده های کارت درمانی آتیه سازان می توانند با نشان دادن این کارت از تخفیف های ویژه در بیمارستان ها استفاده کنند. لیست بیمارستان های طرف قرارداد در ذیل نشان داده شده است. تخفیف های ویژه در بیمارستان ها، در سایر مراکز درمانی نیز وجود دارد که با کلیک روی منوهای سایت می توانید از تمامی آنها استفاده فرمایید.
——————————
تهران:
مرکز تهران: