بهترین کارت درمانی کشور

بهترین کارت درمان در کشور کدام است؟
به اعتقاد ما، بهترین کارت درمان، باید دارای مشخصاتی باشد:
1- تخفیف واقعی ارائه دهد! به این معنی که بر اساس تعرفه پزشک، تخفیف را ارائه دهد تا واقعی باشد!
2- تخفیف بالا ارائه دهد! به این معنی که درصدهای تخفیف، طوری باشد که هزینه های بالای پزشکی را پوشش دهد.
3- ارزان باشد! به این معنی که هزینه بسیار کمی بابت اشتراک سالیانه از مشترکین خود دریافت کند.
4- پشتیبانی قدرتمند و واقعی داشته باشد! به این معنی که اگر، مشترک در ساعات غیر اداری، دچار مشکلی در مراکز شد، بتواند با پشتیبانی در ارتباط باشد.
5- با پزشکان برتر، قرارداد داشته باشد! به این معنی که مراکز را با دقت و وسواس خاصی انتخاب کند و معیارهای مهمی را در این موضوع در نظر بگیرد.
6- سیستم بازرسی قوی داشته باشد! به این معنی که به صورت دوره ای، اقدام به بازرسی مراکز طرف قرارداد نماید.
7- تاریخ انقضای مشخص داشته باشد! به این معنی که مشترک بداند که تا چه تاریخی، مجاز به استفاده از کارت می باشد.
8- ایمن باشد! به این معنی که قابل کپی کردن نباشد!
9- همه خدمات را ارائه دهد! به این معنی که پوشش کاملی از درمان ارائه دهد و تخفیف های خوب ارائه دهد!
10- پوشش سراسری داشته باشد! به این معنی که در سراسر کشور، اقدام به ارائه خدمات نماید.
برای شروع، دیر نیست! آتیه سازان، تمامی ویژگی های بالا را دارد! به تصویر مقابل نگاه کنید و تصمیم بگیرید! کارت آتیه سازان را هم اکنون سفارش دهید.

سفارش کارت آتیه سازان