خدمات خاص دندانپزشکی

1- پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی، حتی ایمپلنت، ارتودنسی و روکش.
2- ارائه خدماتی مانند ایمپلنت و ارتودنسی به صورت اقساط.
3- ارائه تخصصی خدمات اطفال.
4- ارائه تخصصی کلیه خدمات تا تخفیف واقعی 50 درصدی که توسط دندانپزشک، مهر و امضا شده است.
5- استفاده از پشتیبانی واقعی آتیه سازان از طریق شماره 09038201519
6- امکان تهیه کارت رایگان برای تمامی اعضای خانواده با پرداخت یک حق اشتراک.

خرید کارت آتیه سازان