سوالات متداول

کارت آتیه سازان چیست؟

کارت آتیه سازان، کارتی غیرهوشمند است که در مراکز طرف قرارداد، با نشان دادن آن می توانید از تخفیف های واقعی استفاده کنید.

چرا کارت آتیه سازان؟
  • الف: در طول مدت یک سال، محدودیتی برای استفاده در مراکز طرف قرارداد نخواهید داشت.
  • ب: استفاده از کلیه خدمات درمانی که بسیاری از بیمه ها آنها را پوشش نمی دهند برای شما ممکن می شود.
  • ج: با داشتن این کارت، از تعرفه مشخص تخفیفی موجود در مرکز طرف قرارداد بهره مند می شوید و هزینه های درمانی شما با اعدادی که توسط پزشک، مهر و امضا شده است، محاسبه خواهد شد.
  • د: در هزینه های معمول درمانی خود، صرفه جویی می کنید.
  • ه: از پشتیبانی آتیه سازان به عنوان حامی خود در تمامی مراحل درمان، استفاده می کنید. آتیه سازان، حامی شما در دوره درمان شماست؛ هر چند، همواره آرزو می کند که حداقل مراجعه به مراکز درمانی را داشته باشید.
  • و: با قیمتی مناسب، مشترک وفادار آتیه سازان می شوید و از مزایای عضویت در باشگاه مشتریان آتیه سازان استفاده می کنید.
به همراه داشتن کارت آتیه سازان در همه مراحل الزامی است؟

به همراه داشتن کارت آتیه سازان در هنگام مراجعه به هر مرکزی برای گرفتن خدمات الزامی است.

نحوه اعمال تخفیف کارت آتیه سازان به چه صورت می باشد؟

تخفیف در هر مرکز درمانی، مشخص است و شما می توانید از تخفیف موجود که با پزشک توافق شده است، استفاده نمایید.

روش تهیه کارت آتیه سازان چگونه است؟
شما می توانید از طریق این لینک اقدام به ثبت سفارش نمایید.
هزینه تهیه کارت آتیه سازان چقدر است؟
قیمت خرید کارت، 3،630،000 ریال است.
با داشتن کارت آتیه سازان از چه نوع خدماتی می توان استفاده نمود؟
با خرید کارت آتیه سازان می توانید از کلیه خدمات درمانی موجود در وبسایت آتیه سازان، استفاده کنید. اینجا را ببینید.
آیا تخفیف در تمام مراکز درصدی ثابت خواهد داشت؟
خیر – میزان تخفیف ارائه شده هر مرکز، بستگی به توافق انجام شده فی مابین شرکت آتیه سازان و پذیرنده خواهد داشت.
آیا محدودیت در تعداد دفعات استفاده از کارت وجود دارد؟

دارنده کارت از زمان فعال نمودن کارت تا پایان اعتبار کارت، می تواند بدون هیچگونه محدودیتی در تعداد دفعات مراجعه و در هر زمان از شبانه روز که پذیرنده، فعالیت کاری خواهد داشت از میزان تخفیف ارائه شده استفاده نماید.

مدت زمان اعتبار کارت آتیه سازان چقدر است؟

اعتبار این کارت از زمان خرید و فعال سازی به مدت یکسال میباشد.

کارت آتیه سازان در چه استان هایی قابل استفاده است؟

در حال حاضر در 29 استان، فعال هستیم. از طریق این لینک استان هایی که آتیه سازان در آنها فعالیت دارد مشاهده نمایید.

در صورت مفقود شدن کارت آتیه سازان چه مراحلی را باید طی نمود؟

در صورت مفقود و یا گم کردن کارت آتیه سازان، دارنده کارت با برقرای ارتباط با واحد پشتیبانی شرکت این موضوع را اعلام مینماید تا اپراتور بتواند از طریق دریافت مشخصات فردی، نسبت به صدور کارت المثنی اقدام کند. هزینه صدور کارت المثنی، 150 هزار ریال است.

نحوه صدور کارت المثنی چگونه است؟

در صورت مفقود و یا گم شدن کارت و هر گونه خرابی و مخدوش شدن کارت که باعث نداشتن عملکرد واقعی کارت شود میتوان با هماهنگی واحد پشتیبانی و با غیر فعال نمودن کارت بر روی سایت، درخواست کارت المثنی نمایید. جهت ثبت درخواست از این لینک استفاده کنید. همچنین هزینه صدور کارت المثنی 150000 ریال است.

نحوه تمدید کارت آتیه سازان چگونه است؟

شما می توانید از طریق برقراری تماس با شرکت آتیه سازان اقدام به تمدید کارت نمایید. هزینه تمدید، 75 درصد قیمت روز است.

آیا استفاده از کارت آتیه سازان برای افراد خانواده هم مقدور می باشد؟
بله! شما می توانید با پرداخت حق اشتراک 3،630،000 ریالی برای تمامی اعضای خانواده خود، کارت تهیه کنید. برای هر یک از اعضای محترم خانواده یک کارت صادر می گردد.