Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر ساحل قدیری

مطب دندانپزشکی دکتر ساحل قدیری:

آدرس: جردن، عاطفی شرقی، پ 17، تماس: 22658610

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.

ساعت و روزهای کاری: روزهای زوج، 14 الی 20، یکشنبه و سه شنبه، 10 الی 15 و جمعه ها 10 الی 17.

تصاویر: