Previous Next

مرکز عینک زندیان

مرکز عینک زندیان:

نام مدیر: رضا زندیان

آدرس: شیراز، خیابان کریمخان زند، ساختمان شایان، شماره های 14 و 15، تماس: 07132319273

تخفیف: عینک های مارک دار طبی و آفتابی 6 درصد تخفیف واقعی و عینک های شرکتی تحت لیسانس، 15 درصد تخفیف واقعی.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، 9 الی 13 و 16:30 الی 21.

تصاویر: