مراکز رفاهی استان اردبیل

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی اردبیل که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لیست فروشگاه های جانبو
—————————————————
تمامی فروشگاه های آنلاین تخفیفی
—————————————————
عینک فروشی های اردبیل (بخش رفاهی)
طلافروشی های اردبیل

فروشگاه های آرایشی و بهداشتی اردبیل

فروشگاه های چاپ و نشر اردبیل

فروشگاه های شال و روسری اردبیل

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان