مراکز رفاهی استان یزد

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی یزد که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
—————————————
خرید از وبسایت نوین چرم با تخفیف
خرید از سایت نت برگ با تخفیف بیشتر
—————————————
فروشگاه های لباس، کیف، کفش و سیسمونی های یزد
فروشگاه های آرایشی و بهداشتی یزد
فروشگاه های لوازم خانگی یزد
میوه فروشی های یزد
مجموعه های ورزشی یزد
رستوران های یزد
تاسیساتی های یزد
شیرینی فروشی های یزد

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان