امتیازدهی به رفاهی ها
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر است
 2. شماره همراه(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. نحوه آشنایی شما با کارت آتیه سازان؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 4. نام مرکز رفاهی
  ورودی نامعتبر است
 5. امتیاز شما به مرکز از 5 (عالی)(*)
  ورودی نامعتبر است
 6. امتیاز شما به برخورد مرکز از 5 (عالی)(*)
  ورودی نامعتبر است
 7. از چه زمانی مشتری آتیه سازان بوده اید؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 8. آیا از خدمات کارت رضایت دارید؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 9. آیا دسترسی به مرکز برای شما راحت بود؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. آیا از نحوه ارتباط با پشتیبانی مطلع می باشید؟(*)
  ورودی نامعتبر است
 11. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    تازه کردن فرمورودی نامعتبر است
 12. ارسال اطلاعات