خدمات خاص درمانی و بیمه ای تلکارت

1- خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی
2- خدمات لیزر
3- خدمات فراکشنال
4- خدمات روانشناسی و روانپزشکی
5- خدمات آرایشگاهی
همچنین جهت استفاده از شرایط درمانی خاص که در بالا اشاره شده است، باید در هنگام ثبت نام، درخواست ارائه این خدمات را نیز ارائه دهید. زیرا انتخاب این دسته از خدمات اختیاری است. کلیه هزینه های استفاده از این دسته از خدمات با تلکارت شما قابل پرداخت است.

منو بار