تصویر نمونه تلکارت

همانطور که ملاحظه می فرمایید، تلکارت یک کارت بانکی متصل به شتاب و حاصل همکاری شرکت آتیه سازان با بانک دی می باشد. هر فرد دارای شماره عضویت مخصوص به خود است و کارت، دارای شماره، CVV2 و تاریخ انقضا می باشد.

منو بار