ویژگی های تلکارت

1- تلکارت یک کارت بانکی است که می تواند به صورت های مختلفی صادر شود.
2- جهت تسهیل در خرید می توانید از تلکارت استفاده کنید.
3- هزینه های شهری خود مانند مترو، اتوبوس و تاکسی را می توانید از طریق تلکارت پرداخت کنید.
4- عوارض آزادراه ها را می توانید با تلکارت پرداخت کنید.
5- خدمات درمانی و بیمه ای خاص نیز با تلکارت قابل دریافت است.
6- خدمات بیمه تکمیلی انفرادی و سازمانی قابل دریافت هستند.
7- برای سازمان ها، خدمات لیزینگ خودرو با تلکارت، ممکن است.
8- خدمات و تسهیلات ویژه بانکی برای سازمان ها در نظر گرفته شده است.
9- تلکارت، جایگزینی مطمئن برای انواع کارت های ارائه دهنده خدمات شهری می باشد.
10- هزینه های اتوبوس، مترو، تاکسی، پارکومتر، قطار، دوچرخه و ... با تلکارت قابل پرداخت است.
11- در فروشگاه های زنجیره ای، هایپرمارکت ها، مراکز ارائه دهنده خدمات تفریحی و توریستی به صورت مکانیزه تخفیف می گیرید.

منو بار