مراکز رفاهی استان سیستان و بلوچستان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی سیستان و بلوچستان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
——————————————
خرید از وبسایت نوین چرم با تخفیف
خرید از سایت نت برگ با تخفیف بیشتر
——————————————
میوه فروشی ها و سبزی فروشی های سیستان و بلوچستان
فروشگاه های لوازم التحریر سیستان و بلوچستان
فروشگاه های پلاستیک سیستان و بلوچستان
سوپرمارکت های سیستان و بلوچستان
فروشگاه های لباس سیستان و بلوچستان
رستوران های سیستان و بلوچستان

عطرفروشی های سیستان و بلوچستان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان