مراکز رفاهی استان خراسان رضوی

برای ملاحظه مراکز رفاهی استان خراسان رضوی که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
—————————————
خرید از وبسایت نوین چرم با تخفیف
خرید از سایت نت برگ با تخفیف بیشتر

—————————————
فروشگاه های آرایشی و بهداشتی خراسان رضوی
فروشگاه های لوازم خانگی خراسان رضوی
آرایشگاه های خراسان رضوی

فروشگاه های زعفران در خراسان رضوی
گل فروشی های خراسان رضوی
تجهیزات پزشکی خراسان رضوی

فروشگاه های لباس خراسان رضوی
رستوران های خراسان رضوی
فروشگاه های لوازم التحریر خراسان رضوی
فروشگاه های آبمیوه و بستنی خراسان رضوی
سوپرمارکت های خراسان رضوی
عطاری های خراسان رضوی
ساعت فروشی های خراسان رضوی
فرش فروشی های خراسان رضوی
مجموعه ها و فروشگاه های ورزشی خراسان رضوی
پت شاپ های خراسان رضوی

سفارش کارت رفاهی