مراکز رفاهی استان کرمانشاه

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی کرمانشاه که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لیست فروشگاه های جانبو
——————————————
خرید از وبسایت نوین چرم با تخفیف
خرید از سایت نت برگ با تخفیف بیشتر
——————————————

فروشگاه های لوازم خانگی کرمانشاه
مبل فروشی های کرمانشاه
فروشگاه های لباس، پرده و پارچه کرمانشاه
مجموعه های ورزشی کرمانشاه
فروشگاه های اسباب بازی کرمانشاه

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان