مراکز رفاهی استان همدان

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی همدان که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لیست فروشگاه های جانبو
———————————
خرید از وبسایت نوین چرم با تخفیف
خرید از سایت نت برگ با تخفیف بیشتر

———————————
برنــــج فـــــروشی های هـــــــمدان
فروشگاه های طلا و جواهر همدان
ســـــالن های زیبــــــــایی و خرازی های همدان
شهربازی ها و اسباب بازی فروشی های همدان
فروشگاه های کیف، کفش، لباس و پارچه همدان
فروشــــگاه های لــــــوازم التـــــحریر هــــــمدان
سوپرمارکت های همدان
تجهیزات پزشکی همدان
آجیل فروشی های همدان
رســـــتوران های همدان
فروشــــــــــگاه های خدمات کامپیوتر همدان
فروشگاه ها و مجموعه های ورزشی همدان
خدمـــــات اتــــــومبیل همدان
آژانس های هواپیمایی همدان
لوســــتر فروشی های همدان
آموزشگاه های همدان
ســـــینماهـــای همدان
پرده و فـــرش فروشی های همدان
ســــــاعت فروشـــــــی های همدان
فروشگاه های لوازم خانگی همدان

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان