چرا فود کورت؟

شرایط اقتصادی این روز های کشور ما ایجاب میکند که هوای جیبمان را بیشتر داشته باشیم. عده ای برنامه هایی مثل گردش، تفریح و غذا خوردن بیرون از خانه را از زندگی خود حذف می کنند تا خرج اضافی روی دستشان نماند و عده ای هم سعی میکنند با برنامه ریزی درست برای پولشان خیلی به خانواده فشار نیاورند و زندگی را برای خودشان سخت نکنند. جهت تکریم و رفع نیاز های مشتریان و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و ضرورت صرفه جویی در هزینه های جاری خانواده در عرصه های توسعه اقتصادی قدم در این راه نهادیم و فعالیت خود را در راستای ارائه خدمات متفاوت برای داشتن زندگی بهتر با تحلیل و آنالیز اصناف، مشتریان و سایر کارت ها و شرکت های مشابه آغاز نمودیم و با بررسی شرکت ها و کارت های مشابه و تلاش در رفع نواقص آنان در جهت تکمیل کار خود بر آمدیم. همچنین در جهت ارائه خدمات شایسته به مشتریان با تحقیقات میدانی گسترده به بررسی مراکز ارائه دهنده خدمات پرداختیم.

هدف اصلی باشگاه آتیه سازان، ارائه تخفیف های خاص در فود کورت های معتبر است که شما می توانید با تهیه کارت فود کورت، از تخفیف های ویژه استفاده کنید.

منو بار