آزمایشگاه های طرف قرارداد در استان تهران

مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد با آتیه سازان در تهران را می توانید در زیر مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک، قابل رویت است.
جهت خرید کارت آتیه سازان، می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید. لیست مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد در تهران را به اطلاع شما می رسانیم:
آزمایشگاه تشخیص پزشکی بابک - پیروزی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس - آزادی
آزمایشگاه سینوهه - خانی آباد
آزمایشگاه سبز آزما - تهرانپارس
مرکز پاتوبیولوژی دکتر حفیظی - سعادت آباد
آزمایشگاه فردانش - افسریه
آزمایشگاه طاها - پاکدشت
آزمایشگاه الیا - میرداماد
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران - نیاوران
آزمایشگاه درمانگاه کوثر پردیس - پردیس
آزمایشگاه پاتوبیولوژی تینا - توانیر
آزمایشگاه کلینیکال و مولکولی دکتر نژاده - پیشوا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد - رسالت
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دولت آباد - دولت آباد
مرکز پاتوبیولوژی آنالیز - جنت آباد
آزمایشگاه تامین - قرچک

مشاهده آزمایشگاه های طرف قرارداد در تهران