ثبت درخواست سازمانی کارت آتیه سازان

سازمان های محترمی که مایل به همکاری با شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان می باشند، می توانند این فرم اکسل را دانلود و پر نموده و به آدرس ایمیل info@ascard24.com ارسال نمایند.
همچنین می توانید از طریق فرم زیر اقدام به آپلود فایل اکسل اقدام نمایید.
پس از اینکه اطلاعات شما دریافت شد. مراحل صدور کارت آغاز می شود.
کارت های درخواستی، حداکثر طی 10 روز کاری، آماده و تحویل می شوند.
همواره با شما هستیم.

آپلود فایل اکسل سازمانی

The maximum file size is 5mb (xlsx, xls)