مشتریان سازمانی آتیه سازان

شرکت ها و ارگان های زیر، با آتیه سازان قرارداد دارند و جزو مشتریان سازمانی ما محسوب می شوند. تمام پرسنل شرکت های زیر، کارت درمانی آتیه سازان را دارند و با آن به مراکز طرف قرارداد مراجعه می نمایند. در صورتی که تمایل به همکاری با آتیه سازان دارید می توانید از بخش تماس با ما در ارتباط باشید.