Previous Next

مطب تخصصی زنان و زایمان دکتر عادله عاشوری

مطب تخصصی زنان و زایمان دکتر عادله عاشوری:

آدرس: پردیس، فاز 2، طبقه دوم مجتمع پزشکان رازی، واحد 11، تماس: 76247635

تخفیف و تعرفه ها برای دارنده های کارت آتیه سازان:

  • ویزیت، در حالت آزاد، 384،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 320،000 ریال محاسبه می شود.
  • پاپ اسمیر، در حالت آزاد، 340،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 300،000 ریال محاسبه می شود.
  • IUD گذاری، در حالت آزاد، 440،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 380،000 ریال محاسبه می شود.
  • برداشتن IUD، در حالت آزاد، 240،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 200،000 ریال محاسبه می شود.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه، به جز روزهای تعطیل، 16 الی 21.