Previous Next

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بابک

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بابک:

نام مدیر: دکتر بابک رمضان آقایی

آدرس: پیروزی، خیابان شکوفه،نبش گیویان، پلاک 74، تماس: 33677895

  • تخفیف: 20 درصد در حالت نداشتن دفترچه و فقط با کارت آتیه سازان و 10 درصد برای دارندگان کارتی که دفترچه بیمه پایه دارند. کلیه خدمات در حوزه های مولکولی و عفونی، HPV و STD انجام می شود.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، 7 الی 19:30.

تصاویر: