Previous Next

آزمایشگاه تامین

آزمایشگاه تامین:

نام مدیر: محمد غلامی

آدرس: قرچک،رو به روی آتش نشانی، داخل کوچه بانک مهر اقتصاد، تماس: 36123988 و 36123900.

  • تخفیف: 15 درصد روی پرداختی نهایی برای آتیه سازانی ها.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه به جز روزهای تعطیل، 7:30 الی 19:30.