مراکز رفاهی استان اردبیل

برای ملاحظه رستوران ها و مراکز تفریحی اردبیل که با آتیه سازان قرارداد دارند و از دستگاه کارتخوان موجود در مرکز، تخفیف را به صورت خودکار و از موجودی کارت آتیه سازان شما کسر می نمایند، از لیست زیر استفاده نمایید:
لیست فروشگاه های جانبو
—————————————
خرید از وبسایت نوین چرم با تخفیف
خرید از سایت نت برگ با تخفیف بیشتر
—————————————
فروشگاه های صوتی و تصویری اردبیل
فروشگاه های شال و روسری اردبیل
گیاهان دارویی اردبیل

سفارش کارت رفاهی آتیه سازان