تمامی مراکز طرف قرارداد در استان سیستان و بلوچستان

تمامی مراکزی که در استان سیستان و بلوچستان، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
آزمایشگاه ها، دندانپزشکی ها، فیزیوتراپی ها و مراکز زنان و زایمان استان سیستان و بلوچستان
درمان های ویژه، تصویربرداری، خرید عینک و رادیولوژی استان سیستان و بلوچستان

خرید کارت آتیه سازان